Ventilatie

Mechanische ventilatie kan uitgevoerd worden in 4 verschillende systemen.  We overlopen ze hier met u.
 

Systeem A.

Ventilatie - Systeem A
Natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren. Afvoer van vervuilde lucht, natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.
Systeem B.

Ventilatie - Systeem B
Mechanische toevoer van lucht, natuurlijke afzuiging (via roosters) van lucht. Dit systeem wordt weinig gebruikt en is afgeraden, afvoer van verontreinigde lucht is het belangrijkste.

Systeem C.

Ventilatie - Systeem C
Mechanische afzuiging van de verontreinigde lucht en natuurlijke toevoer van verse lucht via ventilatieroosters.
 

Systeem D.

Ventilatie - Systeem D
Mechanische toevoer en afvoer, ook balansventilatie genoemd. Dit is het beste, maar ook duurste systeem. Het wordt steeds vaker uitgerust met een warmterecuperatiesysteem dat het warmteverlies via de afgevoerde lucht (systeem A of B) of door aanvoer van niet-verwarmde lucht nagenoeg volledig opvangt. Dit levert een fikse energiebesparing op (tijdens het stookseizoen). Balansventilatiesystemen kunnen gemakkelijk ingesteld en aangepast worden volgens vereisten van het ogenblik, de geografische situering,...